HDD 160Gb SATA ( Hàng cũ - BH 03 tháng)

Còn hàng

Giá: 300.000₫

Tổng quan

Ổ đĩa tháo từ các máy tính cũ Dành thay cho các máy tính thương binh " Tàn nhưng chưa phế"

Ổ đĩa tháo từ các máy tính cũ

Dành thay cho các máy tính thương binh " Tàn nhưng chưa phế"

 

 

 

Hướng dẫn mua hàng Sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng