HDD 250Gb SATA ( Hàng cũ - BH 03 tháng)

Giá: 400.000₫

Tổng quan

Ổ đĩa tháo từ các máy tính cũ Dành thay cho các máy tính thương binh " Tàn nhưng chưa phế"

Ổ đĩa tháo từ các máy tính cũ

Dành thay cho các máy tính thương binh " Tàn nhưng chưa phế"

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Sale

Không sẵn có

Hết hàng