Mực đổ OPAL 160Gr

Còn hàng

Tổng quan

Mực đổ dành cho máy in HP / Canon HP 1100-1200-1300-1010-1160 HP 2035-2055-2100-2300-2420 Khối lượng 160Gr - In được 2200 bản với độ phủ mực 5%

Mực đổ dành cho máy in HP / Canon

HP 1100-1200-1300-1010-1160

HP 2035-2055-2100-2300-2420

Khối lượng 160Gr - In được 2200 bản với độ phủ mực 5%

 

 

 

Hướng dẫn mua hàng Sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng