Desknote cũ

Đây là dòng máy tính sử dụng công nghệ lai giữa máy tính để bàn ( Desktop) và máy tính xách tay ( Laptop)

Chính vì thế nó có sự thoải mái của máy để bàn và  gọn gàng của máy xách tay.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng