Xem Camera Dahua IPC - C35p trên điện thoại

Bước 1- Cài đặt phần mềm trên điện thoại   Bước 2- Thiết lập kết nối Camera với mạng Wifi bằng phần mềm gDMSS Bước 3- Sử dụng gDMSS cơ bản Bước 4- Thiết lập

Đọc thêm

Được đăng vào

Xem camera Dahua trên điện thoại

Những hướng dẫn sau đây sử dụng cho điện thoại Androide Các điện thoại Iphone làm hoàn toàn tương tự Các thao tác cơ bản  Bước 1 : Vào CH Play cài phần mềm

Đọc thêm

Được đăng vào