Mạng nhiều người dùng

Thiết bị phát sóng khỏe , cho phép số người truy cập lớn dành cho nhà hàng, khách sạn, phòng hội trường..

Một số thương hiệu Wifi chuyên dụng chúng tôi đã lắp đặt 

1- ARUBA - Thương hiệu Mỹ

2- Ubiquiti - Thương hiệu Mỹ

Sale

Không sẵn có

Hết hàng