Tái chế hộp mực

Theo thiết kế của nhà sản xuất , hộp mực cúa máy in laser sẽ được thay thế nguyên khối khi mực chứa trong đó vừa hết.

Cách làm này cho chất lượng bản in cao nhất, tuy nhiên khi có mực tương thích nạp vào, ta vẫn có thể khai thác sử dụng thêm hộp mực thêm một thời gian nữa với chất lượng bản in đạt khoảng 80% so với hộp mực mới chính hãng.

Công việc tái chế hộp mực ngoài việc giảm gánh nặng cho xử lý rác thải , nó còn giúp các bạn tiết kiệm được  gần 90% chi phí phải trả cho việc mua hộp mực mới.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, nếu cứ hỏng gì thay nấy rồi tiếp tục đổ mực mãi thì không những bản in chất lượng khó bảo đảm mà máy in còn có thể hỏng, khi đó thì lợi bất cập hại.

Hãy xem quy trình tái sử dụng hộp mực một cách hợp lý tại đây.

 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng