Hộp nối dây Sino 110x110x50 ( E265/2X)

Còn hàng

Giá: 20.000₫

Tổng quan

Ký hiệu Dùng cho loại ống (mm) Kích thước (mm) L W H E265 / 1X E265 / 2X E265 / 23X E265 / 3X E265 / 33X Có lỗ  chờ sẵn 80 110 110 160 160 80 110 110 160 160 50 50 80 50 80   Ký hiệu  Dùng cho loại ống (mm) Kích thước (mm) L W H E265 / 1 E265 / 2 E265 / 23 E265 / 3 E265 / 33 E265 / 43 E265 / 53 Mở lỗ tại hiện trường 80 110 110 160 160 185 235 80 110 110 160 160 185 235 50 50 80 50 80 80 80

Ký hiệu

Dùng cho
loại ống (mm)

Kích thước (mm)

L

W

H

E265 / 1X

E265 / 2X

E265 / 23X

E265 / 3X

E265 / 33X

Có lỗ 

chờ sẵn

80

110

110

160

160

80

110

110

160

160

50

50

80

50

80

 

Ký hiệu

 Dùng cho loại ống (mm)

Kích thước (mm)

L

W

H

E265 / 1

E265 / 2

E265 / 23

E265 / 3

E265 / 33

E265 / 43

E265 / 53

Mở lỗ tại

hiện

trường

80

110

110

160

160

185

235

80

110

110

160

160

185

235

50

50

80

50

80

80

80

Hướng dẫn mua hàng Sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng