Máy tính dạy-học online

Nếu như trên lớp học, giáo viên thường dùng Laptop kết nối với máy chiếu để dạy học.

thì khi dạy online nên có thêm một màn hình thứ 2 dành cho trình chiếu.

để mở rộng thêm màn hình làm việc, có những mẫu máy tính sau rất thích hợp cho công việc đó.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng