Viết bảng Online

Trên lớp học truyền thống, viết bảng là phương pháp chủ đạo để giáo viên giảng bài.

khi dạy học online, giáo viên có thể dùng bảng vẽ điện tử hoặc camera viết bảng để làm điều đó.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng