Bảng báo giá trọn bộ máy tính

Giá bán của bộ máy tính để bàn cơ bản sẽ bao gồm giá của khối xử lý + Màn hình sử dụng. Xem bảng giá tổng hợp sau đây sẽ giúp bạn nhanh chóng chọn được bộ máy tính theo số tiền định mua  

 

 

 

Được đăng vào

Viết bình luận