Đặt mua thiết bị mạng

Từ ngày 06/06/2022, Công ty TNHH Tin học Việt Anh cần đặt mua một số thiết bị mạng được  liệt kê trong biểu mẫu dưới đây. Các nhà cung cấp nháy chuột vào liên kết , nhập giá bán tốt nhất có thể vào phiếu và chọn "gửi" sau khi đã nhập xong . Hãy nhập tên và số điện điện thoại liên lạc vào phiếu yêu cầu, chúng tôi sẽ gọi đặt mua hàng theo thông tin đã gửi trên phiếu.

Phiếu đặt mua thiết bị mạng ( Có giá trị trong 3 ngày)

Được đăng vào

Bình luận

 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555

Viết bình luận