Cáp kết nối máy chiếu - Những điều cần biết

Nếu máy chiếu đặt trên bàn và kết nối với máy tính bằng sợi cáp đi cùng với máy chiếu thì mọi chuyện rất đơn giản

Được đăng vào

Viết bình luận