Đánh giá năng lực làm việc của máy tính với phần mềm Pest

Để đánh giá năng lực học tập của học sinh, giáo viên sẽ xử dụng các bài thi, bài kiểm tra và chấm điểm.

Với máy tính cũng vậy. có nhiều phần mềm dùng cho việc kiểm tra đánh giá hiệu năng của máy tính. Tôi thường sử dụng phần mềm Pest ( PassMark PerformanceTest ) bởi nó được cập nhật thường xuyên và có thể tải xuống miễn phí để sử dụng tại đây

Bài thi Pest 9 mới nhất có dung lượng bộ cài là 50Mb khá là nặng với các máy tính cũ. Tuy nhiên nó sẽ đánh giá tốt hơn cho các máy tính mới.

 

Được đăng vào

Viết bình luận