Hỗ trợ từ xa với Ultraviewer

  • Máy tính của bạn đang được kết nối Internet và bạn cần sự hỗ trợ về kỹ thuật.
  • Hãy nháy vào biểu tượng dưới đây để tải về tập tin " UltraViewer_setup_5.0_vi" và chạy nó. 
  • Sau đó báo cho chúng tôi số ID của bạn và Mật khẩu.
  • Chúng tôi sẽ kết nối và hỗ trợ bạn.

Được đăng vào

Viết bình luận