Lắp Camera giám sát cho trường học

Mời các bạn xem những hình ảnh thực được ghi lại từ hệ thống camera giám sát chúng tôi đã lắp đặt cho trường học

1- Camera cho cổng chính

 

2- Camera cho nhà để xe

 

3-Camera cho hành lang lớp học

 

4-Camera lắp trong lớp học

Được đăng vào

Viết bình luận