Nhận hỗ trợ từ xa với Chrome Remote Desktop

1-Nếu máy tính của bạn chưa có trình duyệt mạng Chrome, nháy vào Logo để cài đặt trình duyệt mạng phổ biến hiện nay của Google

Nếu đã có Chrome rồi, chuyển sang bước 2 .

2-Bạn đang cần được hỗ trợ về máy tính, nháy vào hình dưới đây để cài đặt phần mềm Chrome Remote Desktop .

 

Được đăng vào

Viết bình luận