Tra cứu hóa đơn điện tử

Bắt đầu từ ngày 10/07/2020 - Công ty TNHH Tin học Việt Anh bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử. Để tra cứu và ký điện tử trên hóa đơn, Quý khách vui lòng nhấn nút:
 


Hoặc truy cập vào đường dẫn https://www.meinvoice.vn/tra-cuu và nhập mã số hóa đơn đã được thông báo

Được đăng vào

Viết bình luận