Vài điều cần biết khi sửa Laptop

Một chiếc Laptop khi tháo ra , nó sẽ gồm các bộ phận sau :

Những bộ phận màu vàng , chúng tôi có thể sửa chữa trực tiếp bằng cách thay thế.

Các lỗi liên quan tới bo mạch chính ( Mainboard ) sẽ phải chuyển máy đến các bên chuyên làm công việc đó- Chi phí sẽ hết khoảng 400K .

 

Được đăng vào

Viết bình luận