Xem Camera Dahua IPC - C35p trên điện thoại

Phần 1- Cài đặt phần mềm quản lý Camera Dahua trên điện thoại

Chú ý : Trên điện thoại Iphone vào App Store cài phần mềm iDMSS Lite và Easy4IP

Phần 2- Thiết lập kết nối Camera với mạng Wifi bằng phần mềm gDMSS

Thao tác này chỉ làm lần đầu tiên khi mới mua Camera về hoặc khi ta di chuyển Camera  tới vị trí  với điểm phát không dây mới.

Khi đã ghép nối thành công camera vào mạng rồi . Cần cài đặt cho điện thọai cho điện thoại thứ 2 bạn không ấn nút Reset và đoạn " Kết nối" hãy chọn " Thêm thiết bị" và khai báo các thông tin của camera lấy từ mục "Quản lý thiết bị" trên điện thoại 1 là OK

Phần 3- Thiết lập phần mềm Easys4IP

Để sử dụng phần mềm này , trước tiên bạn cần đăng ký tài khoản Easy4IP 

Sau khi đã đăng ký thành công tài khoản, lần đầu tiên sử dụng ta làm như sau :

Với chiếc điện thoại thứ 2 ta chỉ cần cài đặt phần mềm Easy4IP và đăng nhập với tài khoản đã đăng ký

Ta sẽ sử dụng được ngay các camera đã khai báo trong hệ thống.

Được đăng vào

Viết bình luận